Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Klauzula informacyjna dot. ewidencji uczestników wydarzeń

KLAUZULA INFORMACYJNA

dla  uczestników wydarzeń (imprez kulturalnych, szkoleń, warsztatów, konferencji, konkursów, wystaw, zajęć edukacyjno-artystycznych itp.)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Ciepłowodach, 57-211 Ciepłowody; ul. Szkolna 2, w imieniu której działa Dyrektor.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych może Pan/Pani skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres mailowy: iod@valven.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia dokumentacji uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczna (GBP) w Ciepłowodach (takich jak: spotkania autorskie, imprezy kulturalne, szkolenia, warsztaty, konferencje, konkursy, wystawy, zajęcia edukacyjno-artystyczne itp).
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych mogą być:
 1. Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba decyduje w imieniu swoim bądź podopiecznego na uczestniczenie w wydarzeniach organizowanych przez GBP.
 2. Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako umożliwienie uczestnictwa w zajęciach GBP w oparciu o złożoną pisemnie deklarację przez osobę fizyczną,
 3. Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. dla celów wykonywania zadań statutowych GBP,
 4. Art. 6 ust. 1 lit. a, jako zgody na publikację wizerunku,
 1. Pani/Pana dane mogą być udostępnione w informacjach prasowych, serwisach internetowych jako zdjęcie o charakterze ogólnym przedstawiające działalność GBP.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji oraz interesu administratora.
 3. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (cofnięcie zgody nie wpływa na zgodnośćz prawem czynności podjętych przed jej cofnięciem),
 4. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie,
 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi udział w wydarzeniach organizowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Ciepłowodach na które są organizowane zapisy imienne.
 6. Dane zamieszczone na profilu społecznościowym GBP mogą być przekazane poza obszar UE w związku z organizacją przepływu i przechowywania danych przez firmę Facebook.
 7. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym nie będą profilowane.

 

 

Nasza placówka

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny